TurksePers.nl
Turkse Weekend Scholen - TurksePers.nl

Het project “Anadolu Weekend Schools”, dat vorig jaar werd opgericht door het Voorzitterschap voor de Turken in het buitenland en verwante gemeenschappen (YTB), heeft tal van Turkse jongeren in het buitenland in staat gesteld om contact te houden met de culturele aspecten van thuisfront

Turkije heeft recent veelomvattende inspanningen geleverd, niet alleen als onderdeel van zijn buitenlands beleid, maar ook in zijn dienstverlening aan Turkse burgers die in het buitenland wonen.

Anadolu Weekend Scholen
Anadolu Weekend Scholen – TurksePers.nl

Momenteel wonen 6,5 miljoen Turkse burgers in het buitenland, voornamelijk in Europa.

Turkije biedt via YTB tal van activiteiten voor de Turkse burgers die in heel Europa verblijven om hun Turkse identiteit te behouden.

De activiteiten zijn ook gericht op het vormen van actieve en academisch uitgeruste jongeren in de gemeenschappen waarin zij leven.

Deelname aan het project is uitsluitend op vrijwillige basis.

Veel landen zoals Duitsland, Nederland, China, Griekenland, Servië, Ierland en Israël hebben soortgelijke soorten initiatieven opgezet om de betrekkingen tussen de diaspora en hun thuisland te versterken.

Toch hebben de Nederlandse staatstelevisie NOS en andere media geprobeerd de Turkse projecten voor ‘Weekendscholen’ in een negatief daglicht te stellen – namelijk een specifiek NOS-rapport dat op 10 augustus werd uitgezonden.

De Nederlandse Stichting voor Nederlands Onderwijs Wereldwijd (NOB) heeft echter ook soortgelijke culturele en educatieve diensten verleend aan Nederlandse jongeren die sinds de jaren tachtig in het buitenland wonen.

Volgens een NOB-rapport gepubliceerd in april ontvingen 13.430 Nederlandse en Vlaamse kinderen zowel taal- als cultuureducatie in 118 landen en 198 scholen tijdens het studiejaar 2017/2018. Zes van de 198 scholen zijn gevestigd in Turkije.

Duitsland, met een diaspora van 14 miljoen mensen wereldwijd, heeft ook vergelijkbare programma’s op 140 scholen in 72 landen.

Griekenland heeft in de jaren negentig het equivalent van € 60 miljoen ($ 69,1 miljoen) besteed aan 105.000 Griekse jongeren om hun moedertaal te oefenen.

Evenzo stelt China programma’s beschikbaar voor naar schatting 60 miljoen Chinese staatsburgers die in het buitenland wonen.

En het Joodse Agentschap voor Israël “dient [als] de belangrijkste schakel tussen de Joodse staat en Joodse gemeenschappen overal”. Het budget voor 2018 van het bureau bedroeg meer dan $ 362,5 miljoen.