anta
Het Anatolian Weekend Schools-project van Turkije is een voorbeeld van het werk dat veel Europese landen hebben gedaan voor hun eigen burgers in de wereld.

Het voorzitterschap voor Turken in het buitenland en verwante gemeenschappen wil de Turkse diaspora helpen via het Anatolian Weekend Schools-project

Anatolische Weekendscholen die door het voorzitterschap voor Turken in het buitenland en verwante gemeenschappen (YTB) in heel Europa zijn gevestigd, dienen als een instrument voor de Turkse diaspora op het continent om hun culturele identiteit te behouden en elkaar nog beter te leren kennen.

Turkije blijft gemeenschapsprojecten voor Turken in het buitenland uitvoeren om hen te helpen actief deel te nemen aan het dagelijks leven waar zij wonen. Terwijl Anatolian Weekend Schools, een soortgelijk project als die van Europese staten, de Turkse diaspora een helpende hand willen bieden, is er wat onterechte kritiek geuit.

Ongeveer 6,5 miljoen Turkse burgers wonen nu in Europa. Als gevolg van arbeidsovereenkomsten die in de jaren zestig met verschillende Europese landen zijn gesloten, zijn Turkse immigranten die in deze landen zijn gaan wonen, een belangrijk onderdeel geworden van de gemeenschappen waar ze sindsdien in veel delen van de wereld wonen. De Turkse diaspora speelt ook een belangrijke rol in de betrekkingen tussen deze landen en Turkije. Onder de landen waar veel Turkse burgers wonen, zijn Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Onlangs hebben enkele stemmen gesproken tegen de oprichting van Anatolian Weekend Schools. Sommige Nederlandse afgevaardigden gaven aan dat ze “buitengewoon bezorgd” zijn vanwege berichten dat de Turkse regering probeert weekendscholen in Nederland te vestigen.

Nederlandse parlementsleden zeggen dat ze zich zorgen maken over de consequenties van de weekendscholen voor de Turkse diaspora en willen dat de overheid op verbeteringen let. “Het benadrukt dat president Erdoğan Turkse Turken lijkt te zien als Turkse onderdanen, die hem zouden moeten horen en naar dit soort scholen zouden moeten gaan”, zei D66-Kamerlid Jan Paternotte. “Dit is nog een ander geval van Turkse obstructie in de levens van Nederlandse Turken, voegde hij eraan toe.

Er zijn echter talloze voorbeelden van dergelijke scholen over de hele wereld. Het Anatolian Weekends Schools-project is een voorbeeld van het werk dat veel Europese landen hebben gedaan voor hun eigen burgers in de wereld. Veel landen, zoals Nederland, Duitsland, Servië, Griekenland, Portugal, Ierland, Israël en China, zijn intens actief in vergelijkbare gebieden.

Nederland biedt bijvoorbeeld al sinds 1980 taalonderwijs en cultureel onderwijs aan Nederlandse kinderen en jongeren. Onlangs deelde Nederland de kennis dat in het schooljaar 2017-2018 13.430 Nederlandse en Vlaamse kinderen op 198 scholen in 118 landen werden tijdens de schooluren of buiten de schooluren opgeleid in de Nederlandse taal en cultuur.

Bovendien, aangezien er een diaspora is van 14 miljoen mensen in het buitenland, opereert Duitsland onder het buitenlandse cultuur- en onderwijsbeleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken om zijn moedertaal en culturele banden te beschermen en de contacten met Duitsland levend te houden in het buitenland. Duitsland, met 140 scholen in 72 landen, bereikt via deze scholen zowel de diaspora als de jongere generaties in andere landen.

De YTB, die op 6 april 2010 werd opgericht, coördineert activiteiten voor Turken die in het buitenland wonen, verwante gemeenschappen en het Turkije Scholarship-programma en ontwikkelt diensten en activiteiten op deze gebieden. Met de inspanningen van het voorzitterschap worden de betrekkingen met burgers die in het buitenland wonen en met zustergemeenschappen versterkt en worden nauwere economische, sociale en culturele betrekkingen tot stand gebracht.