Volgens Kahtan Vindavi, hoofd van het Turkmenese Educatiecentrum, stijgt de populariteit van Turks-talige scholen in Irak. Vindavi zei dat de belangstelling voor de scholen vooral wijdverspreid was in de Noordelijke provincie Kirkuk in Irak.

Volgens Vindavi hebben Turks-talige scholen in het nieuwe academische jaar bijna 300 overdrachten ontvangen van Arabische en Koerdische instellingen.

“We zijn verheugd dat, naast Turkmenen, ook Arabische en Koerdische families hun kinderen registreren voor Turkse onderwijsscholen,” zei hij.

Daaraan toevoegend dat de scholen veel van deze hernieuwde populariteit verschuldigd waren aan de prestaties van hun alumni, vond Vindavi dat de totale overdrachten gericht waren op 1.000.

“We streven ernaar om de opleiding van onze scholen hoog te houden. Naast Kirkuk bieden we alle mogelijke ondersteuning aan onze scholen in Bagdad, Mosul, Tal Afar, Erbil en Diyala. “

Turks-talige onderwijs is beschikbaar in vele scholen onder het Iraakse ministerie van onderwijs in de hooggelegen Turkmeense gebieden sinds de val van Saddam Hoessein in 2003.

Opening school Bagdad
Volgens de verklaring van Bagdad ambassadeur Fatih Yildiz zal de Turkse les plaatsvinden in het curriculum van de lagere school Diraye in de hoofdstad.

“We hebben deelgenomen aan de opening van een school in Bagdad, waar een deel van het curriculum ook in het Turks was. De kinderen begroetten ons met Turkse liedjes. Het was een plezierige openingsceremonie,” aldus Yildiz.

Door te verklaren dat dergelijke scholen zullen worden uitgebreid in samenwerking met de Iraakse regering, verklaarde Yildiz dat ze de betrekkingen tussen de twee landen in de komende periode zouden versterken.

Openingsceremonie basisschool Diraye in Bagdad, Irak - TurksePers.nl
Openingsceremonie basisschool Diraye in Bagdad, Irak – TurksePers.nl