Ayse Konuksever, Politieke Beweging DENK - Turkse Pers

Elk vier jaar vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats, waarbij de kiezers stemmen om de volksvertegenwoordigers voor elke provincie bepalen. De leden van de Provinciale Staten zijn gemoeid met belangrijke taken, waaronder het controleren van de werkzaamheden van de Gedeputeerde Staten (dagelijks bestuur van de provincie) en de bepaling van de samenstelling van de nieuwe Eerste Kamer.

Op 20 maart 2019 is het weer zover! Wij spraken hierover met Ayse Konuksever, nummer 6 op kandidatenlijst van de provincie Noord-Holland, namens de Politieke Beweging DENK.

Kun jij jezelf even kort voorstellen aan de kiezer?

Ik ben Ayse Konuksever, geboren in Apeldoorn en getogen in Amsterdam. Getrouwd en heb twee prachtige prinsessen. In mijn vrije tijd houd ik mij bezig met fotografie. Tevens ben ik verkiesbaar gesteld namens de Politieke beweging DENK provincie Noord-Holland.

Hoe reageerden kennissen en familieleden op jouw kandidaatschap?

Kort na de lancering van mijn kandidaatschap werd ik gebeld, kreeg via social media vele lieve berichten van familieleden zowel in Nederland als in Turkije (Karaman) voor steunbetuiging. Zij waren trots dat een familielid of dat iemand van hun streek geplaatst was op een lijst in het buitenland. Mijn bekendmaking kwam bij mijn directe familieleden ook aan als een enorme surprise. Het was leuk om te lezen dat oudere dorpsgenoten mij gingen aanschrijven om te achterhalen wie ik was. Zij waren natuurlijk heel nieuwsgierig. Al het steun heeft gezorgd voor positieve energie. Ik heb er enorm veel zin in. Met de kandidaten en alle vrijwilligers van DENK Noord-Holland gaan wij er tegenaan.

Waar sta jij voor en wat vind jij belangrijk in de huidige samenleving?

Door mij kandidaat te stellen probeer ik een rolmodel te zijn voor alle moeders en vrouwen die nog geen stap kunnen zetten om politiek actief te worden. Als ik als moeder van twee kinderen het kan, dan kunnen zij het ook. Ik zal vrouwen blijven empoweren door mij in te zetten voor vrouwenparticipatie. Ik wil graag in onze bruisende provincie meebesturen en invloed uitoefenen op het provinciaal beleid. Want ik vind dat het anders moet. Tevens wil ik als een brugfunctie dienen tussen de provincie en de burgers.

Ik wil samen met mijn team een fractie neerzetten waarbij wij samen gaan strijden voor een leefbaar inclusief en een rechtvaardige provincie Noord-Holland. Ik droom van een duurzame, gezonde en een sociale Noord-Holland, waarbij de provincie het goede voorbeeld geeft.

Wat doen de Provinciale Staten? Wat is de noodzaak om te stemmen en waarom is het belangrijk dat DENK meedoet in de provincie?
De provincie is een belangrijk bestuursorgaan maar is niet zo bekend bij de burgers omdat de afstand tussen beide te groot is. Ik noem het een vergeten bestuursorgaan. Maar ondanks dat is de provincie juist cruciaal van belang. De Provinciale Statenleden beslissen over vele belangrijke onderwerpen waar wij dagelijks mee te maken hebben. De belangrijkste taak van de Statenleden is het kiezen van de Eerste Kamer. In de Eerste kamer worden wetten, die door de regering worden aangenomen, opnieuw beoordeeld. De Eerste Kamer kan de wetsvoorstellen die in de Tweede Kamer die met een nipte meerderheid zijn aangenomen door de Tweede Kamer tegenhouden en terugsturen. De Eerste Kamer heeft een machtspositie. DENK verwacht twee zetels in de Eerste Kamer. Dat betekent een Eerste Kamer met DENK, het asociaal beleid dat door Rutte wordt bedacht, kan dwarsbomen. DENK doet voor het eerst mee aan deze belangrijke verkiezingen. Door de komst van DENK in de Eerste Kamer kan de regering zijn meerderheid verliezen waardoor de regering gedwongen met ons moet gaan onderhandelen om een wet door heen te krijgen.

In de provincie wil DENK zich hard maken voor:

  • Betaalbaar en toegankelijk Openbaar vervoer;
  • Gratis Openbaar vervoer voor ouderen;
  • Het verlagen van de Provinciale opcenten;
  • Betere onderhoud en behoud van huurwoningen en ruimere huizen voor gezinnen
  • Minder administratieve rompslomp voor kleine ondernemingen.