De hoogste Turkse kiesraad (YSK) heeft geoordeeld en de nieuwe verkiezingen in Istanboel zullen gehouden worden op 23 juni - TurksePers.nl
De hoogste Turkse kiesraad (YSK) heeft geoordeeld en de nieuwe verkiezingen in Istanboel zullen gehouden worden op 23 juni - TurksePers.nl

De hoogste Turkse kiesraad (YSK) heeft geoordeeld dat de gemeenteraadsverkiezingen in Istanboel over moeten. Het besluit om de lokale verkiezingen opnieuw te houden komt nadat de AK-Partij bewijsstukken had overhandigd van fraude door de oppositie.

De 11 hoogste rechters van de kiesraad besliste 7 tegen 4 in het voordeel van de AK-Partij en vernietigde de resultaten van de vorige verkiezingen van 31 maart 2019. De nieuwe verkiezingen zullen plaats vinden op 23 juni 2018.

De lokale verkiezingen in Istanboel van 31 maart 2019, waar Ekrem İmamoğlu van de oppositiepartij CHP de verkiezingen won met slechts een verschil van 13.729 stemmen, werd gevolgd door langdurige discussies en bezwaren van partijen die herkiezingen eisten vanwege onregelmatigheden en onwettigheiden.

Na de verkiezingen diende de AK-partij een bezwaar in om de gemeenteraadsverkiezingen in Istanboel te annuleren en opnieuw uit te voeren.

Het bezwaar van de AK-partij betrof vier categorieën: onregelmatigheden bij de telling van de stemtelling, ernstige verschillen tussen het aantal geregistreerde kiezers en het aantal stembiljetten, sommige stembureauvoorzitters en leden die geen overheidsfunctionarissen zijn zoals vereist door de wet en niet-geschikte kiezers die deelnemen aan de polls. Volgens de AK-partij waren er significante verschillen tussen getabelleerde resultaten met natte handtekeningen en stempels, die het eerste stemrecord, het laatste record en het totale aantal aan de YSK ingediende stemmen aantoonden. Er waren ook lege of niet-ondertekende stemregisters en onregelmatige registraties van kiezers.