Een wetsvoorstel vraagt ​​om een ​​eenmalige voorwaardelijke korting van 5 jaar voor misdrijven die zijn gepleegd vóór 19 mei 2018 - Turkse Pers
Een wetsvoorstel vraagt ​​om een ​​eenmalige voorwaardelijke korting van 5 jaar voor misdrijven die zijn gepleegd vóór 19 mei 2018 - Turkse Pers

De Turkse oppositiepartij (MHP) heeft maandag een ontwerp-amnestiewet ingediend bij het Turkse parlement.

De wet beoogt een eenmalige voorwaardelijke korting van 5 jaar te bieden voor misdrijven die zijn gepleegd vóór 19 mei 2018.

In een toespraak tot verslaggevers in het parlement zei MHP’s vice-voorzitter Feti Yildiz dat in totaal 162.000 gedetineerden en veroordeelden van de verordening zullen profiteren.

“Ons voorstel is geen algemene amnestie, noch een speciale amnestie,” zei Yildiz.

Yildiz merkte op dat het wetsvoorstel niet alleen zou worden beoordeeld door de regerende (AK) partij, maar ook door alle andere partijen in het parlement.

“Alle partijen in het parlement zullen ons wetsvoorstel beoordelen en stemmen in de algemene vergadering over het wetsvoorstel. We proberen het niet uit te voeren alleen met de instemming van de AK-partij en MHP,” zei hij.

Het wetsontwerp sluit de misdrijven tegen de staat, terrorisme, seksueel misbruik en moord uit.